Græsningsprojekter for bedrifter med randzone

En række lodsejere har søgt og fået tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzone.

Landmanden sørger her for naturpleje ved, at dyrene græsser arealerne. Afgræsningen fremmer den særegne flora og fauna, der knytter sig til den lysåbne natur.


Projektejere:

  • Arne Buus, Gelstrup

 

EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.