Bestyrelse

Carl Chr. Pedersen
Formand
9825 9610
4050 9310
ccp@vesternejsig.dk

Henrik Dalgaard Christensen
Næstformand
9862 1776
2091 7776
hen-dalgaard@mail.tele.dk

Ulrik Krogsgaard
Medlem
9868 3038
2481 3191
agathesminde@live.dk

Jørn Madsen
Medlem
4053 2307
jm@engkilden.dk

Bjørn Borup
Medlem
2254 5049
bb@mysagergaard.dk

Jens V. Pedersen
Medlem
9852 0934
5123 0363
lone.sondrup@mail.dk

Merete Dahlgaard Frederiksen
Medlem
2250 6002
vesterkaergaard@outlook.dk

Lars Tolstrup
Medlem
9839 2370
2023 5544
lars@tolstrupfarming.dk

René Lund Hansen
Medlem
9868 1900
4037 9594
rene@naesborg.com

Poul Henningsen
Medlem
9866 6029
2021 2029
poul-henningsen@email.dk

Malene Steen Lagergaard
Medarbejderrepræsentant
9635 1255
msl@agrinord.dk

Kent Boe Nielsen
Medarbejderrepræsentant
9635 1264
kbn@agrinord.dk