Som landboforening varetager Agri Nord medlemmernes politiske interesser.

Via et medlemskab i Agri Nord er du medejer af den rådgivningsvirksomhed, du selv er kunde i og hermed en del af Landbrug & Fødevarer, hvor 90 procent af dine danske landmandskolleger er organiseret.

Landbrug & Fødevarer er en privat erhvervsorganisation, hvis formål er at varetage fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for landmænd og fødevarevirksomheder.

Organisationen repræsenterer det samlede danske landbrugs- og fødevareerhverv, der er Danmarks største kompetenceklynge med 145.000 beskæftigede og en samlet eksport på mere end 100 milliarder kroner årligt.

 

Vores Mission

Agri Nords formål er at virke til fremme af landbrugets erhvervsøkonomiske og politiske interesser gennem fagligt oplysningsarbejde, servicevirksomhed og salg af rådgivningsydelser. Herunder varetagelse af alle landbofamiliers udviklingsmuligheder.

Vi sætter sager på den politiske dagsorden, hvor regler og bureaukrati besværliggør hverdagen for vores medlemmer og er synlige som en aktiv spiller i den politiske debat.

Vi arrangerer politiske møder og arbejder stærkt engageret politisk, lokalt såvel som på landsplan. Vi deltager aktivt i en række råd, nævn, interesseorganisationer og udvalg i relevante sammenhænge.

Det er vores overbevisning, at der skal skabes bedre rammevilkår for at opnå den nødvendige mangfoldighed og udvikling i det erhverv du er en del af. Samtidig skal der sikres et økonomisk fundament som giver muligheder og beskæftigelse i landområderne.