Forbedring af Mariager Fjord – uden det koster en bondegård!

10 landmænd besøges og vi drøfter muligheder med efterafgrøder, tidlig såning, minivådområder etc. og der laves handleplaner for hver bedrift.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet

 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.