Få hjælp til tabt omsætning

Virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte kan få midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af coronavirus/covid-19. 

 

Ordningen er målrettet virksomhedsejere. Ordningen kræver, at den selvstændige ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden. 

  • Kompensationsordningen vil gælde fra og med den 9. marts til og med 8. juni 2020 

  • Ansøgning om kompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret 

  • Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet 


Læs mere her:  

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-kompensation-som-selvstaendig-eller-freelancer/4087ea63-d8a1-4d55-91bb-5ac807afe301/