Få hjælp til lønudgifter

Din virksomhed kan få midlertidig lønkompensation, hvis du forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af coronavirus/covid-19. 
 

For at søge om lønkompensation skal virksomheden stå over for at skulle varsle afskedigelser for: 

  • Minimum 30 % af medarbejderstaben eller 

  • Mere end 50 ansatte 
     

Der kan søges om midlertidig lønkompensation i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020. Beløbsgrænsen er sat op til 30.000 kroner per medarbejder per måned. Foruden disse krav, skal din ansøgning også leve op til en række andre krav. Dem kan du læse mere om her: 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-loenudgifter-loenkompensation/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/ 
 

Har du spørgsmål til den midlertidige lønkompensation? 

Kontakt Lone Albæk Simonsen