ESG og bæredygtighed for landbruget

I Agri Nord har vi arbejdet på at få gjort bæredygtighed og ESG til hvermandseje. Det har vi gjort ved at se på, hvordan en ESG-gennemgang kan bringe din virksomhed værdi, og hvordan vi i Agri Nord kan bidrage til din bæredygtige udvikling med en række konkrete redskaber. Bæredygtighed og ESG vil nemlig få betydning for din landbrugsvirksomhed fremadrettet, og herunder har vi beskrevet hvordan. 


Kort om ESG 

ESG beskrives ofte som ’de tre bundlinjer’ inden for bæredygtighed, og er et udtryk som oftest anvendes som en, særligt finansiel, standard for bæredygtighed. Oprindeligt stammer udtrykket fra EU’s taksonomi for bæredygtige aktiviteter og dækker de tre fokusområder for bæredygtighed. Det kan du læse mere om her. Kort fortalt står E’et for Environment (Miljø), S’et for Social og G’et for Governance (Ledelse), men det er kun overskrifterne. De tre bogstaver dækker over, hvilke forhold der skal være til stede i en given sammenhæng for at kunne kalde den bæredygtig, eksempelvis i investeringsøjemed. Det er samtidig også de tre overskrifter, som kan hjælpe dig som landmand til at få mere styr på, hvor du skal sætte ind for at fremtidssikre din bedrift og virksomhed. 
 

 

ESG i Agri Nord

For at gøre begrebet ESG mere operativt for en landbrugsvirksomhed har vi i Agri Nord inddelt E i underkategorierne ”Klima,” ”Natur” og ”Miljø”, S i ”Arbejdsforhold”, ”Tryghed” og ”Sundhed” og G bliver overskrift for ”Strategi og ledelse”, ”Økonomi” samt ”Love og regler”.

Ved hjælp af vores ESG-rådgivning kan vi sammen se på, hvor du står, og hvordan vi bedst kan skabe rammerne for, at du kan sætte konkrete milepæle for din virksomhed og bedrift.

Vi vil i Agri Nord sørge for, at du er på forkant med udviklingen, og du kan allerede nu bestille os til ESG-rådgivning. Her guider vi dig igennem hvordan du bedst dokumenterer ESG – det kan være din bedrifts klimaaftryk, dine medarbejderes trivsel eller din virksomhedsstrategi. På den måde tager vi én ting ad gangen, og vi i Agri Nord er med dig hele vejen. 

Udover at rådgive om rammerne for ESG-arbejdet, vil vi også sikre, at du får brugbare modeller til at fortælle omverdenen om din indsats. Det kan være til finansieringskilder, forretningsforbindelser, offentlige myndigheder og medarbejdere mv. Med en effektiv dataindsamling sikrer vi, at du også kan fortælle om dine opnåede resultater med ESG-arbejdet.

Agri Nords ESG-model: Visualisering af de tre overskrifter i ESG (Environment, Social & Governance) og Agri Nords underkategorier under E, der er overskrift for ”Klima,” ”Natur” og ”Miljø”, S er overskrift for ”Arbejdsforhold”, ”Tryghed” og ”Sundhed”, mens G bliver overskrift for ”Strategi og ledelse”, ”Økonomi” samt ”Love og regler”.

 

Nyeste bæredygtighedstiltag i Agri Nord

Vi uddanner og underviser løbende vores rådgivere i ESG, så vi kan give vores landmænd den seneste nye viden om bæredygtighed, og hvad det betyder for landbruget. Derudover har vi for nyligt ansat to nye bæredygtighedseksperter med hver sin faglige baggrund for bedst muligt at kunne oversætte begreberne til konkrete handlinger, som betyder bedre virksomhed for dig. 

Hvis du gerne selv vil blive klogere på den bæredygtige dagsorden, udbyder vi i samarbejde med SEGES og Erhvervsakademi Aarhus en uddannelse i Bæredygtig forretningsforståelse. Du kan læse mere om uddannelsen og tilmelde dig her

 

Investeringer, banker og bæredygtighed

Grunden til, det er særligt vigtigt, at vi i landbruget sætter os godt ind i bæredygtighed og begynder at arbejde målrettet med at kortlægge og forbedre det, er fordi der er pengeinstitutter, pensionskasser og kapitalfonde som allerede nu ønsker at investere bæredygtigt. Det handler altså for dig som producent om at dokumentere din bæredygtige udvikling for at kunne sikre dig et marked fremadrettet. Ifølge flere store pengeinstitutter er der ikke nogen grund til at vente, for det kommer kun til at tage fart.


Ifølge Danske Bank er långivning også et fokus i forbindelse med grøn omstilling og særligt ESG-krav. Årsagen er, at banken forpligter sig, når de låner til en kunde, og derfor bliver de også nødt til at kunne se en fremtid i det projekt, kunden låner til. Det kræver også, at kunden kan dokumentere, at deres virksomhed har forholdt sig aktivt til ESG.


På eksempelvis Danske Banks hjemmeside skriver de: ”Hvis man som virksomhed ikke inddrager ESG-forhold i sine strategiske overvejelser, løber man en risiko for skade på både omdømme og finansielle resultater. Omvendt kan en virksomhed ved at integrere ESG-forhold i sin strategi reelt omdanne ESG-risikoen til en forretningsmulighed.” 

Det er med andre ord en god investering at få ESG-forholdene dokumenteret, så det ikke pludselig bliver et spørgsmål om, der er nogen tilbage som vil investere i din virksomhed. Derfor er det vigtigt for dig som landmand at kende til bankernes bevæggrunde: Alle pengeinstitutter skal være godt i gang med deres egen ESG-dokumentation pr 1. august 2022.

 

Forbrugeradfærd i fremtiden

Udover kapitalmarkedets udvikling er det heller ikke en tendens, der ser ud til at aftage for privatpersoner. Ifølge en undersøgelse foretaget af Retail Institute Scandinavia i 2019, har klima og bæredygtighed indtaget en topprioritet, når det kommer til danskernes forbrug. 

Særligt for den nye forbrugergeneration, Generation Z (født efter 2001) vægter bæredygtighed højt. For den almindelige dansker er det 74%, som svarer, at det er vigtigt, deres produkter stammer fra bæredygtige og etisk forsvarlige kilder. For den unge Generation Z er det hele 83%, som svarer, at det er vigtigt, deres varer er produceret under etisk, klimamæssigt og socialt ansvarlige forhold. 

Den nye forbrugergeneration er nemlig ikke villige til at betale mere for bæredygtige varer, men forventer derimod, at producenterne selv sørger for, at varerne som udgangspunkt er bæredygtigt producerede. Ellers køber de det ikke. Der er igen en god grund til at få dokumenteret din virksomheds ESG-forhold, så du er sikker på at kunne afsætte dine produkter til forbrugerne i fremtiden. 
 


Kontakt vores ESG- og bæredygtighedsteam

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os direkte.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.