Engfuglefremme

Engfuglene er mange steder i tilbagegang. Det gælder bla. engrylen. På udvalgte arealer, primært ved Limfjorden, gennemføres hegning med afgræsning for øje, ligesom hydrologien ændres ved f.eks. etablering af bekkasinskrab. Der er fokus på at skabe gode forhold for engfuglene, således, at der tilstræbes sammenhængende hegn på primært strandenge. Dobbelthegn og udkigsposter samt andre gunstige forhold for rovdyr søges minimeret i det omfang det er muligt.

Engfuglevenligt landbrug Agri Nord

Naturstyrelsen, Vesthimmerlands Kommune og Aalborg Kommune har bidraget til finansieringen.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.