Demonstrationsprojekt ved Ajstrup Bugt

Et strandengsareal ved fjoden i Ajstrup er nu hegnet med formål, at få afgræsset arealet helt ud til fjorden. Den yderste del af hegnet står sågar helt ude i vandet! Med dette hegn har lodsejere i området mulighed for at studere en hegningsløsning på de yderste fugtige arealer. Projektet kan derved bidrage til at flere arealer i Ajstrup Bugt, bliver afgræsset helt ud til fjorden, og derved sikre bedre forurageringsmuligheder for de lysbugede knortegæs. De lysbugede knortegæs er en del af udpegningsgrundlaget for det Natura2000-område, Ajstrup Bugt udgør.Projektet er udført i samarbejde med Mariagerfjord Kommune.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.