Demonstrationsprojekt ved Ajstrup Bugt

Et strandengsareal ved fjoden i Ajstrup er nu hegnet med formål, at få afgræsset arealet helt ud til fjorden. Den yderste del af hegnet står sågar helt ude i vandet! Med dette hegn har lodsejere i området mulighed for at studere en hegningsløsning på de yderste fugtige arealer. Projektet kan derved bidrage til at flere arealer i Ajstrup Bugt, bliver afgræsset helt ud til fjorden, og derved sikre bedre forurageringsmuligheder for de lysbugede knortegæs. De lysbugede knortegæs er en del af udpegningsgrundlaget for det Natura2000-område, Ajstrup Bugt udgør.Projektet er udført i samarbejde med Mariagerfjord Kommune.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse. Hvis du vælger at takke nej til vores brug af cookies, vil sitet stadig fungere, men der kan opleves nedsat funktionalitet.