Demonstrationsprojekt i Lindenborg Ådal

I samarbejde med lodsejere, Rebild Kommune og Naturstyrelsen har Agri Nord etableret et demonstrationsareal har til formål at sikre og forbedre naturtilstanden i området. Udover at stoppe tilgroningen forventes projektet også at inspirere andre lodsejere til at gøre lignende tiltag.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet
 

 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.