Blomsterstriber gavner de vilde bier

Agri Nord vil igen i år tilbyde dig at etablere dine blomsterstriber,
så du kan være med til at sikre føde til de vilde bier.

I foråret 2019 etablerede Agri Nord for første gang blomsterstriber hos medlemmer og kunder.
De prydede landskabet i det nordjyske hen over sommeren og var med til at sikre føde til vilde bier. Ca 25 km blev det til.
 

Dette gør vi igen.
 

Udover fødekilde til de vilde bier er blomsterstriberne med til at skabe variation i landskabet, hvilket glæder både mennesker og dyr, som kommer forbi. Agri Nord tilbyder at komme med så-udstyret og blomsterfrøene, og derefter tilså en stribe for dig på et ønsket areal. Din jord skal være klargjort til såning. Det vil sige, at du pløjer eller fræser og harver selv arealerne, hvorefter vi vil komme og så i perioden 1. maj til 1. juni.

 

En bred bi-buffet

Blomsterblandingen, som vi benytter, er nøje udvalgt og består af flere forskellige blomster, som tilsammen giver en lang blomstring på ca. 8 uger. Dertil er der udvalgt etårige planter, som ikke er tilknyttet som levested for nogle af de danske insekter. Vi vil så 2 meter brede striber. Arealet er fortsat støtteberettiget, så det skal ikke ændres i EU-ansøgningen. Det eneste, du mister ved at etablere blomsterstriber, er gødningskvoten på det tilsåede areal.

 

Gamle bistriber kan stadig have værdi

Hvis du ikke allerede har pløjet og etableret en ny afgrøde dér, hvor du sidste år havde blomsterstriber, kan du altid vælge at etablere en ny stribe ved siden af den gamle. Hvis du ikke jordbehandler i den gamle stribe, kan der spire spændende liv frem efter den gamle blomsterstribe. Dette vil være med til at give endnu mere biodiversitet på din mark. Husk, du må gerne i forhold til grundbetaling lave blomsterstriber (sammen med andre vildttiltag) som til sammen er op til 10 meter brede i din mark, så længe det ikke bliver til over 10 procent af det samlede areal.

 

Sådan gør du, hvis du vil lave blomsterstriber

Bestil hos natur- og projektkonsulent Niels Thordal-Christensen på mail ntc@agrinord.dk eller telefon 9635 1198. Han kan også svare på spørgsmål om blomsterstriberne og ordningen. Frist for bestilling er torsdag den 15. april 2021. 

  • Pris: Opstartsgebyr for ikke-medlemmer af Agri Nord på 500 kr. Opstart er gratis for medlemmer.

  • Prisen er på 400 kr. pr. påbegyndt 100 meter konventionel blomsterblanding og 500 kr. pr. påbegyndt 100 meter økologisk blomsterblanding (med et minimum på 200 meter for begge). Denne pris er inkl. etablering og udsæd.

Det, du skal have klar ved bestillingen, er: Adresse samt markblok-nummer og vished om, hvor på marken blomsterstriben skal placeres.

                             

 

 

 


 

 

 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.