Mød op og få seneste nyt om de nye ejendomsvurderinger

ARRANGEMENTET ER DESVÆRRE FYLDT OP. 

 

Agri Nord inviterer alle interesserede til informationsmøde om de nye ejendomskategoriseringer, der berører ejere af mindre ejendomme på landet. Deltagerne kan på mødet se frem til at få dugfriske opdateringer i sagen.

Skatteekspert fra Seges, Brian Juel Jørgensen, gør status på om-kategoriseringen og de nye ejendomsvurderinger i samarbejde med Agri Nords eksperter på området.

Mødet holdes hos Agri Nord på Hobrovej 437 i Aalborg onsdag 14. juni fra klokken 16:00 til 18:00.


Vurderingsstyrelsen udsender lige nu afgørelserne for om-kategoriseringer af ejendomme. Mange af afgørelser bliver truffet på baggrund af de mange indsigelser, som lodsejerne har indsendt til Vurderingsstyrelsen.

Lodsejerne har seks uge til at klage, når de modtager de nye afgørelser, og på mødet kan deltagerne blandt andet forvente vejledning i klagesystemet.

 

Agri Nords rådgivere er efter mødet klar med hjælp til at vurdere grundlaget for indsigelsen samt udarbejdelse af indsigelsen og eventuel udarbejdelse af klage.

På informationsmødet vil Brian Juel Jørgensen blandt andet fortælle om:

  • Overgangsordningen
  • Skatterabatordningen
  • Udfordringer for lodsejer med juletræsproduktion
  • Udfordringer for lodsejere med heste
  • Udfordringer for ejere af ejendomme, der ændre kategori fra landbrug til erhverv
  • Avanceberegning.
  • Samdrift med flere ejendomme
  • Status på naturejendomme
  • Ejendomsskatteloven og ændringer til ejendomsvurderingsloven vedtaget 30. maj

 

På mødet fremlægger Brian Juel Jørgensen et par beregnings-eksempler, så deltagerne kan se, hvordan en kommende ejendomsskat kan se ud.

Selvom der nu er skabt mere klarhed over, hvilken kategori den enkelte ejendom ender i, er det fortsat meget uklart, hvilke økonomiske konsekvenser om-kategoriseringen får for den enkelte lodsejer.