Kursus i Bæredygtig forretningsforståelse

Kurset i Bæredygtig forretningsforståelse giver dig indsigt i den bæredygtige dagsorden. Du får viden om værktøjer, der kan omsætte tanker og mål om bæredygtighed til konkrete handlinger, der skaber udvikling i din virksomhed. 


Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der er mellemleder, driftsleder eller ejer af en virksomhed med tilknytning til landbrugs- og fødevarebranchen. Hvad enten du er ung eller erfaren, kan du have gavn af at deltage. 


Udbytte

Du får praksisnær undervisning, der kombinerer relevante metoder og teorier med dine egne erfaringer, hvormed du får mulighed for at arbejde konkret med udfordringer fra din egen virksomhed. 

Du bliver præsenteret for værktøjer, du kan bruge til at analysere din virksomheds styrker, svagheder og udviklingspotentiale inden for bæredygtighed.

Kurset er også relevant for dig, der skal implementere miljøledelse, idet du får input og forslag til indsatser i din handleplan. 

Samtidig er kurset en unik mulighed for at få indblik i de andre deltageres problemstillinger og løsningsmodeller til inspiration for din virksomheds bæredygtige udvikling.


Form og indhold

Vi arbejder med følgende emner:

  • INTRODUKTION TIL BÆREDYGTIGHED OG DE 17 VERDENSMÅL
  • FORSTÅELSE AF VÆRDIKÆDER I FØDEVAREPRODUKTION
  • ESG OG CERTIFICERING
  • NYE STRATEGISKE PARTNERSKABER 

Kurset er et akademifag, der giver 5 ECTS point. Det består af 3 fysiske kursusdage og en online formiddag.

Du kan få papir på din nye viden ved at afslutte forløbet med aflevering af en kort skriftlig opgave suppleret af en mundtlig prøve.


Datoer

  • 18. januar, 2022
  • 28. januar
  • 2. februar
  • 8. februar (online)
  • Afsluttende prøve: 11. februar


Undervisere

Sanne Østergaard Nielsen, Agronom og Lektor ved Erhvervsakademi Aarhus.

Gennem mange års erfaring fra både undervisning, projektledelse og erhvervsnetværk har Sanne Østergaard Nielsen opbygget en både bred og dyb viden om bæredygtighed og den grønne dagsorden – herunder blandt andet miljøledelse.

Sanne er den gennemgående underviser på forløbet og suppleres af 1-2 andre relevante eksperter/undervisere. 


Pris

6.900 kr. (ekskl. moms). Prisen er inklusive forplejning på dagene med fysisk fremmøde.


SVU

Hvis du er berettiget til SVU, kan din arbejdsgiver opnå en refusion på ca. 525 kr. pr. dag, hvor du har fri til at deltage i selve uddannelsen, læse pensum m.v. Du og din arbejdsgiver bestemmer selv, hvor mange dage du har fri.

Et forslag kunne være 6,5 dage (3,5 kursusdage, 1 dag til afsluttende prøve og 2 dage til forberedelse), hvilket giver en refusion på omkring 3.700 kr

Du må højst have afsluttet en erhvervsuddannelse (fx faglært landmand, agrarøkonom el. lign.) for at kunne få SVU.

Læs mere om, hvad der skal til for at være berettiget til SVU og se den aktuelle tilskudssats på www.svu.dk.


Tilmelding

Tilmeld dig senest den 21. december her eller hos strategisk rådgiver Carsten Aarup på telefon 9635 1192 eller på mail caa@agrinord.dk

 

Yderligere oplysninger

Uddannelsen bliver udbudt i et samarbejde mellem SEGES, Erhvervsakademi Aarhus og Agri Nord.

Har du spørgsmål til tilmelding eller kurset generel, kan du kontakte strategisk rådgiver Carsten Aarup på telefon 9635 1192 eller på mail caa@agrinord.dk

 

Foto: LandbrugsMedierne