Kursus i Bæredygtig forretningsforståelse

Bæredygtig forretningsforståelse er et fag, som giver dig indsigt
i den bæredygtige dagsorden i landbruget og fødevarebranchen.
Du får viden om bæredygtighed, relevante værktøjer og arbejder
med konkrete cases, der gør bæredygtighed til handlinger, som
skaber udvikling i din virksomhed.

Som deltager på Bæredygtig Forretningsforståelse modtager du praksisnær undervisning, der kombinerer relevante metoder og teorier med dine egne erfaringer, således du får mulighed for at arbejde målrettet med udfordringer fra din egen virksomhed. Du bliver præsenteret for værktøjer, du kan bruge til at analysere din virksomheds styrker og udviklingspotentialer inden for bæredygtighed. Kurset er også relevant for dig, der skal implementere miljøledelse, idet du får input og forslag til indsatser i din handleplan.


Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der er mellemleder, driftsleder eller ejer af en virksomhed med tilknytning til landbrugs- og fødevarebranchen. Hvad enten du er ung eller erfaren, kan du have gavn af at deltage. Du skal som minimum have en erhvervsuddannelse for at deltage.


Praktisk information

Kurset er et akademifag, der giver 5 ECTS point. Det består af 4 fysiske kursusdage samt to eksamensdage, hvorpå du får ét eksamenstidspunkt. Du får papir på dine nye kompetencer efter at have bestået en mundtlig eksamen, baseret på en case. 


Form og indhold

7. november - Dag 1 - Introduktion til bæredygtighed og de 17 verdensmål

15. november - Dag 2 - Værdikædeforståelse

22. november - Dag 3 - ESG rapportering og det strategiske arbejde

27. november - Dag 4 - Partnerskaber og opsamling

Eksamen afholdes 4., og 5. december 2023.


Undervisere

Sanne Østergaard Nielsen - Agronom og lektor ved Erhvervsakademi Aarhus Gennem mange års erfaring fra både undervisning, projektledelse og erhvervsnetværk har Sanne Østergaard Nielsen opbygget en både bred og dyb viden om bæredygtighed og den grønne dagsorden – herunder blandt andet miljøledelse. Sanne er den gennemgående underviser og tilrettelægger på forløbet.


Frode Amstrup - Agronom og lektor ved Erhvervsakademi Aarhus Underviser siden 2004 i forskellige roller, med speciale i jordbrug og planteavl.


Pris

Prisen for deltagelse er 5.900 kr. pr. deltager.

Alle undervisningsdage er inkl. forplejning formiddag, middag og eftermiddag.

 

Statens voksenuddannelsesstøtte - OBS Hvis du er berettiget til SVU, kan du få refusion på omkring 3.000 kr. for den tid du bruger på at gennemføre faget. Du må højst have afsluttet en erhvervsuddannelse for at få SVU. Læs mere om, hvad der skal til for at være berettiget til SVU på www.svu.dk.

 

Kontakt

Anne Sophie Gøllnitz Duus på asg@agrinord.dk/96351201 eller Carsten Aarup på caa@agrinord.dk/9635 1192, hvis du har spørgsmål eller har brug for vejledning til SVU ansøgning.