Kom til Grovfoderdag 2023

Vi inviterer igen i år til Grovfoderdag med fokus på bæredygtig majsdyrkning.

Grovfoderdag d. 14. september kl. 10:30.

 

Igen i år inviterer vi til Grovfoderdag på Ladelundsvej 9, 9610 Nørager. Rundvisningen starter klokken 10:30 og slutter kl. 12:30 ved grillen med pølser og øl/vand. 

 

Kom om oplev: 

  • Næste års majssorter 
  • Placering af gylle
  • Gødningsanvendelse 
  • Tilsætningsstoffer
  • Fodring og Arla-point

 

I år er der mulighed for at høre om forsøgsresultater med placering af gylle i majsmarken.
Fosforloftet kræver optimal udnyttelse af den gødning, landmanden har til rådighed, og Agri Nord har i år gennemført forsøg med placering af både gylle og gødning.


I forsøget bliver der mulighed for at se effekten af gylleplacering i forhold til traditionel nedfældning. I forsøget bliver også belyst om startgødningsfosfor giver effekt i de to situationer. Deltagerne får et kvalificeret bud på, om de kan spare handelsgødning til fordel for gylle fra egen bedrift.


På rundturen får deltagerne også faglige input om tilsætningsstoffer – de såkaldt nitrifikationshæmmere, der fremmer udnyttelse af næringsstofferne og hæmmer udvaskning. Foderkvalitet og dyrkning af grovfoder, der præmieres i Arlas pointsystem, får også faglig opmærksomhed på dagen.

 

Arrangementet kræver ingen tilmelding og er gratis.