Info-møde om CAP-reform for økologer (OLD)

Hvad betyder den nye EU -reform, som træder i kraft fra 1. januar 2023 for dig som økolog?

Hvad betyder den nye EU -reform, som træder i kraft fra 1. januar 2023 for dig som økolog?
Agri Nord afholder i samarbejde med Innovationscenter for økologisk Landbrug, to informationsmøder 25. oktober i Hobro og 1. november i Aalborg, begge dage fra kl. 19.00 til 21.00.

Kom og hør mere om, hvordan du som økolog skal forholde dig til den nye CAP-reform, samt hvordan de nye bioordninger kan kombineres med økologisk arealtilskud.

Du kan derudover få fif til, hvordan man kan placere 4 % brak, bræmmer, småbiotoper m.v. på bedriften, samt hvordan man kan bruge de ikke-produktive arealerne til at øge biodiversiteten på bedriften, på kort og lang sigt.

Program:

19.00 Velkommen

19.10 CAP 2023 og økologi - Birgit Ingvorsen, Innovationscenter for økologisk landbrug

19.45 Kaffepause

20.00 Biodiversitet, hvordan kan man få 4% ikke-produktive elementer til at give naturværdi på bedriften - Bent Rasmussen Innovationscenter for økologisk landbrug

20.30 Eksempler til hvordan 4 % brak m.v. kan placeres på bedrifter - Agri Nord

20.50 Afsluttende spørgsmål og tak for i dag

 

Tilmelding til mødet 25. oktober i Hobro skal ske til Birthe Dencker på bds@agrinord.dk senest mandag 24. oktober klokken 12

Tilmelding til mødet 1. november i Aalborg skal ske til Jane Knudsen -  jbk@agrinord.dk senest mandag den 31. oktober kl. 12.00