Generalforsamling i Agri Nord 2023

Ordinær generalforsamling i Agri Nord 2023 holdes i Agri Nord Idrætscenter, Hobrovej 435, 9200 Aalborg SV.

Tirsdag den 7. MARTS 2023 KL. 19:00
Mødet indledes med spisning kl. 18:15

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed og landbrugets
forhold i det forløbne år v. formand Carl Chr. Pedersen
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 2022
4. Debat om bestyrelsens beretning og årsrapport 2022
5. Godkendelse af beretning og årsrapport
6. Indlæg ved viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed
7. Uddeling: Lang og tro tjeneste
8. Behandling af indkomne forslag
9. Godkendelse af fremlagte vedtægtsændringer
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (iht. valgregulativet): På valg til bestyrelsen er Bjørn Borup (Modtager genvalg), Jørn Madsen (Modtager ikke genvalg), Poul Henningsen (modtager ikke genvalg).
11. Øvrige valg herunder valg af revisor
12. Eventuelt

Aktive og passive medlemmer og ægtefælle/samlever kan deltage i generalforsamlingen. Kun aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare.
Medlemskontingent skal jvf. vedtægterne være betalt senest 1. marts 2023.
Tilmeldte medlemmer vil forud for generalforsamlingen efter ønske få tilsendt foreningens regnskab.


Tilmelding senest fredag den 3. marts på skemaet herunder.

Det er også muligt at tilmelde sig på tlf. 9635 1123 eller på mail: bds@agrinord.dk

Foreningens vedtægter kan ses her