Fysisk kursus i håndtering og transport af farligt gods - Hobro

Transporterer du dieselolie, benzin, ilt- og gasflasker, spraydåser, bekæmpelsesmidler eller andre faremærkede produkter? Så deltag i vores kursus i håndtering og transport af farligt gods og slip for dyre bøder.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til virksomheder, maskinstationer, entreprenører, kloakmestre, skoventreprenører og landmænd (ejere og medarbejdere), der håndterer og transporterer farligt gods ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj. Der kræves ikke viden om farligt gods på forhånd.


Kursets indhold

  • Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med transport af farligt gods
  • Sikker håndtering og optræden i nødsituation
  • Sikker håndtering af farligt gods ved afhentning og opbevaring mv.

Prisen er 735 kroner plus moms -  inklusiv kaffe

Tid og sted

Kurset i transport af farligt gods afholdes den 21. November klokken 13 hos Agri Nord, Horsøvej 11, Hobro. 
Det afholdes af arbejdsmiljørådgiver Jan Sølver Svendsen, Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning. Kurset er fradragsberettiget.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jan Sølver Svendsen på 9635 1382 eller mail jss@dkamr.dk

Tilmelding