Byg til fremtiden: Kom til konference om fremtidens kvægstalde

Kravene til design, indretning og materialebrug i fremtidens kvægstalde kommer til at overstige de krav, der er formuleret i de nuværende regler om opstaldning af kvæg. Derfor holder KvægXperten i samarbejde med BK Nord en konference om fremtidens kvægstalde 28. september 2023 i Messecenter Vesthimmerland i Aars.
Her vil eksperter opdatere deltagerne med den nyeste viden på området og dele deres indsigt og viden om kommende krav.


På konferencen får deltagerne en række konkrete bud på, hvordan de skal bygge i dag, hvis de også skal sikre en produktion i stalden om 15 år.

 

Yderligere krav på vej

- Lige nu er der et stort fokus på ”Bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige krav til opstaldning af kvæg”, men der kommer yderligere krav til opstaldningen af kvæg i de kommende år, siger Torsten Gruhn, der er direktør for KvægExperten.
- Det øgede fokus på bæredygtighed - herunder dyrevelfærd, klimabelastning og arbejdsforhold for medarbejderne – betyder øgede krav til byggeriet.
- Samtidig sker der en forsat intensivering af dansk mælkeproduktion kombineret med en udvikling i det avlsmæssige potentiale. Det stiller også øgede krav til fremtidens byggeri, understreger direktøren.

 

Konferencen er relevant for ...

KvægExperten og BK Nord forventer, at konferencen vil tiltrække de mælkeproducenter, der har køer om 10 år samt repræsentanter fra den finansielle sektor og øvrige investorer i dansk mælkeproduktion. Konferencen henvender sig også til leverandører indenfor byggeri, inventar, foder samt avlsselskaber og mælkeproducenternes øvrige samarbejdspartnere.

 

Dagens program byder blandt andet på følgende oplæg:
Hvordan bliver fremtidens kvægstalde finansieret v. Jakob Kongsgaard Olsson, DLR
Forbrugerens krav til fremtidens kvægstalde v. Peter Stamp Enemark, Arla.
Hvilken betydning får kravene om bæredygtighed for valg af byggematerialer v. Camilla Brunsgaard, BK Nord
Få en sikker arbejdsplads v. Kent Jacob Nielsen, Regionshospitalet Gødstrup
Hvordan skal stalden indrettes, så vi stadig kan tiltrække medarbejdere v. Vibeke Fladkjær, KvægXperten
Rammevilkår for bedriften i fokus - miljø- og klimakrav v. Anja Freudendal, SEGES

Selve programmet

9.00 - 9.30 Kaffe og rundstykker

9.30 Velkomst og oplæg til dagen

/ Rene M. Larsen, BK Nord

 

Market I fokus:

9.45 Forbrugernes holdninger til fremtidens kvægstalde i forhold til dyrevelfærd og miljø.

/ Peter Stamp Enemark, Arla

 

Ko i fokus:

10.05 Fremtidens fodring. Hvilke mainstreams og afsætningsdrevne mælkeproduktion systemer skal vi imødekomme med fodervalg og fodring

Jens F. Thomsen, Kvægrådgiver, KvægXperten

 

10.35: Fremtidens indretningen af stalden ud fra koens ønsker om flow, dyrevelfærd og smittebeskyttelse og hvilken betydning får det for stalden

/ Robert Pedersen, Bygningskonsulent, BK Nord

 

11.05 Pause

 

11.20 Hvordan skal stalden se ud i fremtiden, for at køerne får de bedste klove

/ Kurt Bach, Dyrlæge, Viking

 

11.40 En sund ko er en robust ko, hvordan skal fremtidens stalden indrettes for at køerne bliver mere robuste

/ Torben Bennedsgaard, Dyrlæge, Bovicura  

 

12.00 Frokost

 

Menneskerne på bedriften i fokus:

12.45 Kvægbruget er stadig Danmarks farligste arbejdsplads, hvordan kan vi ændre på det, så kvægbruget bliver en sikker arbejdsplads i fremtiden

/ Kent Jacob Nielsen, Seniorforsker Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup

 

13.10 Hvordan ser fremtidens leder ud, og hvordan vil fremtidens kvægstald have indflydelse på fremtidens ledelsesform

/ Vibeke Fladkjær, Kvægrådgiver KvægXperten

 

Rammevilkår på bedriften i fokus

13.40 Hvilken betydning får det for stalden med fremtidens miljøkrav

/ Anja Freudendal, Chefkonsulent, Seges

 

14.10: Kaffe og kage

 

14.30 Hvilken betydning får kravene om bæredygtighed for stalden i fremtiden

/ Camilla Brunsgaard, Kreativ & bæredygtighedschef BK Nord

 

Finansiering i fokus:

15.00 DLR´s syn på fremtidens kvægproduktion og finansieringsmuligheder

/ Jakob Kongsgaard Olsson, Chef for Rating, IR & Bæredygtighed, DLR

 

15.40 Opsamling på dagens emner

/ Torsten Gruhn, KvægXperten

 


PRIS: 795 kroner pr. person

 

Tilmeldingsfristen er overskredet.