Kom og bliv klar til gødningsplanlægning 2022, når Agri Nord Økologi sætter fokus på udfasning af konventionel gylle fra økologisk jordbrugsproduktion den 7. december 2021. 

Fra 2022 reguleres mængden af konventionel husdyrgylle som en økologisk bedrift kan modtage blive reduceret fra 54 kg N/ha til 43 kg/ha. På dagen vil de nye regler for brug af konventionel husdyrgylle og andre organiske gødningsprodukter, som kan anvendes i økologisk produktion blive gennemgået. 

Daka, HedeDanmark og AKV kommer og fortæller om deres gødningsprodukter som er godkendt til økologiske jordbrug. Du kan også høre om fordele og ulemper ved at bruge efterafgrøder som gødning, når Freundenberger kommer og giver indblik i de forskellige efterafgrøders egenskaber i marken. 


Program

9.30: Ankomst og kaffe
10.00: Velkomst og dagens program

  • Nye regler – sædskiftekrav og udfasning af gylle v. Lars Holdensen, Landbrug & Fødevarer 
  • Veje til at få udfasning til at lykkes og komme i mål med sædskiftekrav v. Sven Hermansen, Innovationscenter for økologi

Kort pause

  • Biogas og udfasning af konventionel gylle v. Thomas Vang Jørgensen, Agri Nord

12.00: Frokost
12.45: Indlæg 

  • Gødninger til økologisk jordbrug v.  gødningsleverandører: DAKA v. Henrik Stubager, AKV v. Sved Bjerre Bøgh, HedeDanmark v. Kasper Axelsen Nielsen og Erik Olesen 
  • Efterafgrøder som gødning v. Peter Krogh Meyer, Freudenberger

Kort pause

  • Nye gødningsregler for brug af fast gødning i efteråret v. Randi Wiborg Hansen, Agri Nord

15.00: Tak for i dag

 

Tilmelding

Det koster 100 kr. pr. deltager inkl. forplejning. 

Tilmeld dig online her eller tilmelding til Jane B. Knudsen på jbk@agrinord.dk senest tirsdag den 5. december.
 Økologisk udviklingsdag, Klimatiltag- og tilpasning på økologiske bedrifter er udbudt i fællesskab med Innovationscenter for økologisk landbrug, samt med støtte af Promilleafgiftsfonden, fonden for økologisk jordbrug.

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.