Tirsdag den 26. oktober kl. 17-21 er der debatmøde om Klima og Arealanvendelse: Plads til både landbrug og natur i Rebildcentret. 


Dagsorden

17.00 -18.15:       Oplæg fra 3 igangværende projekter i Østjylland
18.15 -19.00:       Spisning
19.00 -19.15:       Oplæg til debat v.Leon Seppelin borgmester i Rebild kommune
19.15 -21.00:       Debat styret af Reimer Bo Christensen


De tre projekter:

  • "Naturen - en rentabel del af landbruget"/ Velux-projekt v/Peter Brinkmann Kristensen, projektleder
  • "Fælle Forandring ved Glenstrup sø – fjerde demonstrationsprojekt om multifunktionel jordfordeling"/ Realdania-projekt v/Rasmus Fuglsang Frederiksen, projektleder Mariagerfjord kommune.  
  • "LIFE IP - landmanden som naturforvalter"/ Naturstyrelsen, Landbrug og Fødevarer, Åge V. Jensens Fonde v/ Bendt Egede Andersen, skovrider Naturstyrelsen Himmerland

Borgmester Leon Sebbelin lægger op til paneldebat om udtagning af lavbundsarealer og skabelse af store sammenhængende naturområder i Rebild.

Paneldebat med oplægsholderne og Carl Christian Pedersen, bestyrelsesformand for Agri Nord og Thyge Nygaard DN samt Leon Sebbelin, borgmester i Rebild. Derefter er der bred debat med Reimer Bo Christensen som ordstyrer.

Der kan max. deltage 90 personer.
 

Tilmelding

Tilmeld dig hos Jens Kristian Uhrenholt på telefon 99889528 eller mail jkuh@rebild.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.