OBS.: Tidspunktet er fleksibelt og kan tilpasses din kalender. Vi kører tilbuddet fra sensommer og ind i efteråret. 


Sæt fokus på sundhed og trivsel hos dine medarbejdere

Oven på vores vellykkede sundhedskursus i foråret gentager vi successen og sætter igen fokus på sundheden og trivslen ude i din virksomhed. 

Vi tilbyder et kursusforløb, der fordeler sig over fire halve dage her i efteråret, og selvfølgelig på et tidspunkt, der passer dig. 

Kurset skræddersyes til dig, men kan for eksempel indeholde følgende:
 

Sundhed:

  • Sundhedstjek til dine medarbejdere og dig selv 
  • Besøg af fastholdelseskonsulenten fra kommunen (Vi laver aftalen med din kommune)
  • Udarbejdelse af- og implementering af sundhedspolitik 


Trivsel:

  • Barometermåling (tag temperaturen på din virksomhed)
  • DISC-profiler med feedback
  • Teambuilding i Actionparken på HEG i Aars
  • Arbejde med Integration og fastholdelse af din medarbejdere
  • Optimering af teamwork


Pris: 

Pris op til 10 ansatte kr. 24.000 – VEU-tilskud (se beregning)

Pris pr. DISC-profil kr. 1.000


Ring og hør din pris 

Vittus Bernlow på telefon 96351310 eller Ulla Markvard på telefon 96351313
Agri Nord – HR og Rekruttering


Økonomien i et gårdkursus:

Nedenstående er et eksempel på udregning af pris og VEU-godtgørelse ved deltagelse i et AMU-kursus via Agri Nord. Udregningen er baseret på et 2-dages kursus med 8 personer:

Pris for kursus: 24.000 kr.
Deltagerbetaling AMU (126 kr. pr. kursist pr. kursusdag)*: 2.016 kr.
VEU-godtgørelse (892 kr. pr. kursist pr. kursusdag)**: -14.272 kr.
    
Total pris: 11.744 kr.

*Deltagerbetalingen på 126 kr. forudsætter, at man ikke har en videregående uddannelse. Hvis man har en videregå-ende uddannelse, skal man betale fuld pris. Prisen afhænger af det enkelte kursus. 

**VEU-godtgørelsen forudsætter, at man opfylder betingelserne for at få VEU, samt at man er fremmødt alle kursus-dage.

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.