DN Rebild og Agri Nord står sammen om at få gang i udtagningen af lavbundsjorde og jordfordeling. Det er emnet for de to foreningers fælles debatmøde i forbindelse med Klima Rebild.

Program: 

17.00 -18.15: Oplæg fra fire igangværende projekter i Himmerland

• Naturen - en rentabel del af landbruget. Velux-projektet v. Peter Brinkmann Kristensen, projektleder
• Fælles Forandring ved Glenstrup sø – fjerde demonstrationsprojekt om multifunktionel jordfordeling/Realdania-projekt v. Søren Møller, formand Collective Impact, og Rasmus Fuglsang Frederiksen, projektleder Mariagerfjord Kommune.
• LIFE IP - landmanden som naturforvalter v. Naturstyrelsen, Landbrug og Fødevarer og Åge V. Jensens Fonde v. Bendt Egede Andersen, skovrider Naturstyrelsen Himmerland
• Nystartet projekt om arealforvaltning v. Irene Viborg projektleder Seges

18.15 -19.00: Spisning

19.00 -19.15: Flemming Møller Mortensen

19.15 -21.00: Debat med panelet

Paneldebat med oplægsholderne og Carl Christian Pedersen,
formand for Agri Nord og Morten Petersen, afdelingschef DN samt Flemming Møller Mortensen gruppeformand i Socialdemokratiet og valgt i Himmerland. Flemming Møller Mortensen er inviteret til at åbne debatten med et 15 min. indlæg om Regeringens konkrete handlinger for at sænke drivhusgasserne i landbruget set i forhold til arealanvendelsen og igangsættelse af en jordreform.

Der er 90 pladser ved arrangementet.
Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.
Tilmelding til Jens Christian Uhrenholt
Tlf.: 9988 9528 eller mail: jkuh@rebild.dk

 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.