STYRK DIN ROLLE SOM PROFESSIONELT BESTYRELSESMEDLEM I LANDBRUGET

Bestyrelser arbejder i dag mere professionelt end tidligere. Det stiller krav til medlemmerne om specialiseret viden inden for en lang række områder.

 

UDBYTTE
Med en uddannelse målrettet bestyrelsesarbejde i landbruget bliver du klædt på til at håndtere den langsigtede planlægning og det værdiskabende bestyrelsesarbejde.

Efter kurset har du
1. Overblik over dit juridiske ansvar som bestyrelsesmedlem
2. Redskaber til at analysere virksomhedens udviklingsbehov og formulere en strategi på områderne
3. Kendskab til hvordan du etablerer og sammensætter en bestyrelse, der matcher virksomhedens behov
4. Kompetencer til at påtage dig rollen som formand og lede bestyrelsens arbejde med fokus på at gennemføre
strategien
5. Fokus på at udvikle bestyrelsens kompetencer, så den øger sin værdi for landmanden

 

MÅLGRUPPE
Uddannelsen henvender sig til landmænd og landbrugsrådgivere, der ønsker at deltage i bestyrelser og advisory boards i landbruget - enten som formand eller bestyrelsesmedlem.


STATENS VOKSENUDDANNELSESSTØTTE
Hvis du er berettiget til SVU, kan din arbejdsgiver opnå en refusion på 501 kr. pr. dag, hvor du har fri til at deltage i selve uddannelsen, læse pensum, træne værktøjer m.v. Du og din arbejdsgiver bestemmer selv, hvor mange dage du har fri. Et forslag kunne være 6 dage (4 kursusdage, 1 dag til eksamen og 2 dage til forberedelse og træning af værktøjer), hvilket giver en refusion på omkr. 4000 kr. Er du selvstændig, kan du også søge om SVU. Du må højst have afsluttet en erhvervsuddannelse (fx faglært landmand, agrarøkonom el. lign.) for at kunne få SVU. Læs mere om, hvad der skal til for at være
berettiget til SVU og se den aktuelle tilskudssats på www.svu.dk.


PRIS
14.600 kr. (ekskl. moms). Prisen omfatter forplejning, men ikke evt. overnatning.


TILMELDING
Carsten Aarup, caa@agrinord.dk, tlf. 9635 1192

 

Læs mere om uddannelsen her

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.