Regler og tilskudsmuligheder for naturpleje

Og håb om mere biodiversitet

Agri Nord inviterer til møde om naturpleje.
Det foregår d. 21. marts 2019 kl. 19 – 21.30 i Tårnsalen hos Agri Nord, Hobrovej
437, 9200 Aalborg SV
Der serveres kaffe og kage i pausen.
Tilmeldelse nødvendig på mail/telefon til Janni Bager, jdb@agrinord.dk,
96351150

Program:

• Hegn og rydning 2019 – Tilskud til forberedelse til afgræsning
(v. Christina Kærsgaard)
• Plejegræs 2019 – Nye fordele og ulemper (v. Linda Udklit
og Mette Ragborg)
Pause
• Life IP – Arbejde med nye kontrolkriterier der skal
sikre mere biodiversitet (v. Mette Ragborg)
• Hvordan arbejdes der med naturpleje i Life IP i
øvrigt v. Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen
• Info om andre projekter med relevans for
naturpleje (v. Linda Udklit og Christina
Kærsgaard)
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.