Hjortevildtsgruppen Himmerland holder møde, hvor der bl.a.  er fokus på markskader forvoldt af hjortevildt.

Onsdag d. 20. marts kl.19.00 Aalestrup Naturefterskole, Borgergade 41, 9620 Aalestrup.

1. Velkomst ved Niels Quist-Jensen, formand for Hjortevildtsgruppen Himmerland.

2. Resultater fra landsdækkende undersøgelse om markskader fra hjortevildt. Marian Thorsted, specialkonsulent Seges.

3. Forvaltning af dåvildt. Vildtkonsulent Ivar Høst, Naturstyrelsen

4. Bestande af kron- og dåvildt i Himmerland. Antal, afskydning, jagttider. Niels Quist-Jensen, Hjortevildtsgruppen Himmerland.

5. Samforvaltning af hjortevildt. Torben Schulz Jensen, Formand for Danmarks Jægerforbunds hjortevildtsudvalg.

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.