Vi byder velkommen til generalforsamling den 12. marts 2019

Generalforsamlingen afholdes i Agri Nord Idrætscenter Hobrovej 435, 9200 Aalborg SV.

Mødet indledes med spisning kl. 18:15.

Tilmelding senest torsdag den 7. marts på tlf. 9635 1123 eller bds@agrinord.dk

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere og dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed og landbrugets forhold i det forløbne år v. formand Carl Chr. Pedersen.

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 2018 v. adm. direktør Kim Koch.

4. Debat om bestyrelsens beretning og årsrapport 2018.

5. Godkendelse af beretning og årsrapport.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (iht. Valgregulativet).

8. Øvrige valg, herunder valg af revisor.

9. Eventuelt.

Aktive og passive medlemmer og ægtefælle/samlever kan deltage i generalforsamlingen. Kun aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare. Medlemskontingent skal, jvf. Vedtægterne, være betalt senest 1. marts 2019. Tilmeldte medlemmer vil forud for generalforsamlingen efter ønske få tilsendt foreningens regnskab. Foreningens vedtægter kan ses på www.agrinord.dk. I forbindelse med generalforsamlingen afsløres modtager af Bygningsharmoniprisen 2019, og der overrækkes anerkendelser for Lang og Tro tjeneste.

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.