Miljøgodkendelse af arealer der modtager husdyrgødning

 

Skal mine marker miljøgodkendes?

Du kan få brug for en arealgodkendelse § 16, hvis du vil modtage husdyrgødning fra en ejendom der er miljøgodkendt efter husdyrgodkendelsesloven – dvs. landbrug med en miljøgodkendelse efter 1. januar 2007.

Det gælder dog kun, hvis de marker som husdyrgødningen spredes på ligger i områder der er miljøfølsomme.

Det gælder arealer i nitratklasse 1, 2 og 3, nitratfølsomme indvindingsområder til drikkevand, og områder der er udpeget som følsomme over for fosfor.

 

Hvordan søger jeg om en arealgodkendelse § 16?

Vi hjælper dig med det praktiske. I forbindelse med ansøgningen skal vi bruge oplysninger om alle arealer du driver i samme CVR nummer, modtagelse/afgivelse af husdyrgødning de sidste 5 år, egen produktion af husdyrgødning, sædskifte, dræning og vanding.

Inden din arealgodkendelse er endelig sendes den i nabohøring og offentliggøres ved annoncering i lokalavisen. Arealgodkendelsen har herefter fire ugers klagefrist.

 

Kan jeg få restriktioner i driften?

Ja, kommunen kan stille vilkår i din arealgodkendelse. Vilkår kan omhandle ekstra efterafgrøder (ud over de lovpligtige), lavere husdyrtryk, reduceret kvælstofnorm og ændringer i sædskiftet.

Du vælger selv i samråd med din miljøkonsulent fra Agri Nord Miljø hvilke tilpasninger du ønsker at gøre brug af – det bliver så til vilkår i arealgodkendelsen.

 

Hvornår træder de i kraft?

Vilkårene træder i kraft første gang du modtager husdyrgødning, og du skal gøre brug af din arealgodkendelse inden der er gået to år – ellers bortfalder den.

 

Hent produktark om Arealgodkendelse §16

 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse. Hvis du vælger at takke nej til vores brug af cookies, vil sitet stadig fungere, men der kan opleves nedsat funktionalitet.