Er produktionsfordelingen skæv eller har du tomme stipladser i slagtesvinestalden, så er en anmeldeordning en mulighed for dig, som ikke ønsker flere dyreenheder end du allerede har, men blot at optimere inden for de eksisterende dyreenheder.

En anmeldeordning kan også benyttes til at imødekomme velfærdsmæssige krav. Endelig kan en anmeldeordning benyttes til at etablere en kødkvægsproduktion med sommerafgræsning på særlige engarealer.

 

Nemt og hurtigt

 

En anmeldeordning tager udgangspunkt i din lovlige nudrift. Herunder lugt og ammoniakemission fra anlægget samt den mængde N og P i gødningen som din husdyrproduktion bevirker. Ønsker du produktionen ændret må påvirkningerne ikke forøges for overstående parametre. Opfyldes betingelserne har du afgørelsen i hånden inden for 2 mdr. Der er ikke brugerbetaling for myndighedsbehandlingen.

 

Alle dyretyper kan ændres

 

En anmeldeordning kan altid bruges til at ændre produktionen til kvæg. Inden for de andre dyretyper kan den f.eks. bruges til at optimere forholdet mellem søer, smågrise og slagtesvin. Den kan også bruges til at regulere antal slagtesvin i staldene idet normerne for slagtesvin historisk ikke svarer til de faktiske værdier i dag. Det vil sige, at du oftest kan producere flere slagtesvin indenfor samme miljøpåvirkning.

 

Det kan en anmeldeordning bruges til:

 

  • Anlæg (halmlade, maskinhus malkestald ol.)
  • Ensilagesiloer
  • Gylletank og/eller møddingsplads
  • Dyrevelfærd
  • Skift mellem dyretyper
  • Fulde stalde (slagtesvin)
  • Afprøvning af miljøeffektive teknologier
  • Naturafgræsning
  • Ændring til økologisk svineproduktion

 

Velfærdsmæssige krav

 

Står din nuværende produktion for at skulle reduceres grundet velfærdsmæssige lovkrav, kan du med anmeldeordningen opretholde din lovretmæssige produktionsret. Også selv om det betyder, at du skal bygge et nyt staldafsnit eller bygge til dine eksisterende bygninger - kan det ske uden en miljøgodkendelse.

 

Hent produktark om Anmeldeordning §§ 27-37

 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse. Hvis du vælger at takke nej til vores brug af cookies, vil sitet stadig fungere, men der kan opleves nedsat funktionalitet.