Ønsker du et dyrehold op til 300 kvm produktionsareal, kan du anmelde dette til kommunen.

 

Afstandskrav – forbudszone

Du kan ikke få et produktionsareal, hvis der er mindre end 50 meter til nabobeboelse, byzone eller sommerhusområde.

 

Andre afstandskrav

  • 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning
  • 50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning
  • 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m², jf. dog stk. 2
  • 15 m til offentlig vej og privat fællesvej
  • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed
  • 15 m til beboelse på samme ejendom
  • 30 m til naboskel

 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.