Ønsker du et dyrehold op til 15 dyreenheder skal du anmelde dette til kommunen. Der er ikke noget formelt formkrav blot du angiver dyretypen samt oplyser dyrenes placering på ejendommen.

 

Afstandskrav – forbudszone

Kommunen skal ved en anmeldelse sikre sig, at ejendommen ikke er beliggende i et nutidigt eller kommende kommunalplanområde for byzone- eller sommerhusområde.

Dernæst om landzonen som ejendommen er beliggende i er udpeget til beboelse, institutioner, rekreative formål eller andre erhvervs- eller offentlige formål. I så fald skal dyreholdet placeres 50 meter fra disse områder.

 

Andre afstandskrav

 

Et dyrehold på 3 – 15 DE skal endvidere overholde nogle afstandskrav til vandindvinding, vandløb og søer, veje, beboelser, levnedsmiddelvirksomheder og skel. Der er dog mulighed for at søge om en begrundet dispensation for disse afstandskrav.

Ønsker du at dyreholdet skal bestå af grise eller heste kan kommunen fastsætte regler om særlige afstandskrav til naboer når dyrene går ude på marken/folde.

 

Beregning og sammensætning af dyrehold

 

Ønsker du hjælp til beregning og sammensætning af dit dyrehold så kontakt Agri Nord Miljø.

 

Hvad er 3 dyreenheder?

 

  • 3 ammekøer under 400 kg inkl. opdræt
  • 2 ammekøer over 600 kg. inkl. opdræt
  • 6 søer med 65 slagtesvin
  • 118 slagtesvin
  • 21 får/geder med lam
  • 8 heste 300 – 500 kg
  • 7 heste 500 – 700 kg

Hent produktark om anmeldelse (Hobby 3-15 DE)

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse. Hvis du vælger at takke nej til vores brug af cookies, vil sitet stadig fungere, men der kan opleves nedsat funktionalitet.