Agri Nord Nyt 3. udgave – 2021

Tema om natur. Lodsejer og naturplejer fandt bedre økonomi i at lade et stykke skov ligge urørt fremfor at have skovdrift.

Læs desuden om vildtpleje og gedemælksproduktion.