Agri Nord Nyt 2. udgave – 2021

I dette nummer var temaet digitalisering indenfor planteavlen. Vi fortalte om, hvordan data fra marken hjælper unge mælkeproducenter, om præcisionsjordbrug og om dyrevelfærd.