Agri Nord Nyt 2. udgave – 2018

Tema om specialproduktion: mød hø-specialisterne og øko-producenten med eget fjerkræslagteri