Afgræsning ved Tågedal , Gerding

Projektet omhandler hegning og afgræsning. Hele arealet er §3 natur og NATURA 2000 udpeget. Derudover er området registreret som potentielt levested for en lang række arter f.eks. odder, stor vandsalamander, bred vandkalv, kildevælds- og vindelsnegl osv. Udover hegning og afgræsning omhandler projektet også sikring af adgang til naturen.

Aage V. Jensen Naturfond samt Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet
 

 

   

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.