Afgræsning ved Storbjerg, Volsted

Ansøgning om tilskud til etablering af græsningsselskab.

Ansøgning om støtte til etablering af græsningsselskab i forbindelse med beskyttelse af natur og miljø omkring Storbjerg ved Volsted. Området består af hede, enge og overdrev, som i dag trues af tilgroning. Græsningsselskabet skal medvirke til en gunstig bevaringsstatus for rigkær, tør hede og kalkoverdrev. Projektet bygger på åbenhed, frivillighed og fællesskab, hvilket giver projektet optimale realiseringsmuligheder.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.