Afgræsning ved Klepholm, Støvring

Projektet omhandler hegning og afgræsning af 80 ha fordelt på 12 lodsejere. Hele arealet er §3 natur og ca. 2 ha er registreret NATURA 2000 habitat naturtyper, klassificeret som værende i ugunstig tilstand. Derudover er området registreret som potentielt levested for en lang række arter f.eks. odder, stor vandsalamander, bred vandkalv, kildevælds- og vindelsnegl osv. Udover hegning og afgræsning omhandler projektet også sikring af adgang til naturen.

 

Aage V. Jensen Naturfond samt Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.