Du skal søge tilladelse hos kommunen hvis du vil etablere, ændre eller udvide dit dyrehold til mere end 15 dyreenheder (for mink er dette gældende allerede fra 3 dyreenheder). Kommunen skal i den forbindelse have kendskab til dyrehold og arealer.

 

Anlæg og arealer

En § 10 tilladelse forholder sig vedr. arealerne primært til nogle fastsatte afstandskrav. Foruden de normale afstandskrav skal dyreholdet i en tilladelse overholde nogle afstande til beskyttet natur.

Ejendommens arealer skal belyses i forhold til deres sårbarhed over for f.eks. nitratklasser, grundvand, fosfor, natura 2000 områder og fysiske nærhed i forhold til vandløb og søer. Ligger arealerne hel eller delvist inden for disse restriktioner kan en § 10 tilladelse medføre en § 16 arealgodkendelse.

 

Søg tilladelse i god tid

De fleste kommuner samler anmeldelserne sammen inden de behandler dem. Du må ikke etablere, udvide eller ændre dit dyrehold over 15 DE uden forudgående tilladelse.

 

Høring og sikkerhed for din produktion

Kommunen foretager høring af dine nærmeste naboer inden de træffer afgørelsen. Selve tilladelsen er således truffet på et uddybende og sikkert grundlag.

Med en § 10 tilladelse er du godt sikret og produktionsretten på ejendommen er kendt.

Hent produktark om §10 tilladelse

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse. Hvis du vælger at takke nej til vores brug af cookies, vil sitet stadig fungere, men der kan opleves nedsat funktionalitet.