Naturbeskyttelseslovens § 3

Langt de fleste ejendomme har en vis mængde § 3 beskyttet natur. Agri Nord kan bistå dig på forskellig vis, alt efter det forløb du står overfor.

 

Er du i tvivl om et areal er §3 beskyttet natur?

  • Er registreringen af §3 beskyttet natur på din ejendom er forkert?
  • Ønsker du at lave ændringer i §3 beskyttet natur på din ejendom i forbindelse med driften?
  • Ønsker du at lave naturforbedrende tiltag?
  • Mener myndighederne at du har lavet ulovlige ændringer i §3 natur?
  •  

Få hjælp

Når du står med det enkelte areal kan der f.eks. være uoverensstemmelse mellem det vejledende kort med § 3 beskyttet natur, og din overbevisning om den faktiske tilstand på arealet.

 

Forespørgselsordningen

Du kan når som helst få kommunen til at fortælle dig, om et bestemt areal er § 3 beskyttet natur eller ej. Kommunen har 4 uger til at komme med et svar, fra den dag, hvor de har alle tilgængelige oplysninger.

 

Bedre at få en tilladelse

Erfaringen viser os, at det kan blive både dyrt og træls, hvis man får brug for ”tilgivelse”. For eksempel ved etablering af en sø – få tilladelsen til at grave søen, før søen graves og søg i god tid. Ved ansøgning om dispensation har kommunen ingen tidsfrist, de skal overholde.

 

Løsninger der passer dig

Vi tilpasser løsningen til dit behov, så du køber den rådgivning du har brug for og i det omfang du har brug for den.

 

Lad Agri Nord hjælpe dig med:

  • Vurdering af mulighederne i sagen.
  • Dialog med kommunen omkring sagen.
  • Deltagelse i besigtigelse af arealer.
  • Udformning af ansøgning om dispensationer til f.eks. søer, udskift ning af gamle, ødelagte dræn, rydning af krat m.v.

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.